PL
Zaloguj się
Zarejestruj się

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Akceptuje

Regulamin usługi Newsletter

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez Refactoria Paweł Urbanek z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 488673, numer REGON 017232361, NIP PL 521-285-61-45, zwaną dalej „Refactoria.net”.

Adres poczty elektronicznej: info@refactoria.net

Adres do korespondencji:
Refactoria Paweł Urbanek
ul. Domaniewska 17/19 lok.121
02-663 Warszawa

Kontakt jest możliwy również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Refactoria.net (www.refactoria.net) w zakładce „Kontakt”.

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, Refactoria.net wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów Refactoria.net, nowościach w ofercie Refactoria.net, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące Refactoria.net oraz oferowanych przez Refactoria.net produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z Refactoria.net.

5. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:
a)  informację o Refactoria Paweł Urbanek z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,
b)  wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c)  informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Refactoria.net nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

7. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:
a)  podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu na stronie www.refactoria.net/newsletter.php lub w formularzu subskrypcji w programie Draco Organizer
b)  otwarcie wiadomości e-mail przesłanej przez Refactoria.net na podany przez Użytkownika adres e-mail,
c)  wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d)  potwierdzenie otrzymania informacji o administratorze danych osobowych oraz celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
e)  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
f)  naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”.

8. Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) „Aktywuj Newsletter”:
a)  Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej Refactoria.net, na której pojawi się komunikat o treści: „Twoja subskrypcja została potwierdzona”,
b)  adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy mailingowej Refactoria.net i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

9. Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez Refactoria.net wprowadzonych danych po 30 dniach.

10. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Refactoria.net jest niedozwolone.

11. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

12. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest Refactoria Paweł Urbanek z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, wpisany do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 488673, numer REGON 017232361, NIP PL 521-285-61-45.

13. Refactoria.net przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Refactoria.net, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.

14. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.

15. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

16. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://www.refactoria.net/privacy.php

17. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

18. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.

19. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@refactoria.net

20. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
a)  opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
b)  adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,
c)  adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),
d)  preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

21. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez Refactoria.net zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Refactoria.net zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych Refactoria.net poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.

22. Refactoria.net zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Refactoria.net informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.refactoria.net nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

23. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

24. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub Refactoria.net, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.refactoria.net

25. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://www.refactoria.net/newsletter_terms.php w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

26. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2018 r.